BCMS-processen

BCMS-processen är väl beprövad och har förfinats och utvecklats under 25 år av framgångsrika bolagsförsäljningar. Så här skapar den maximalt värde för våra kunder:

Det börjar med dig

We Begin Only With You

Varje företag är olika, så vi skräddarsyr vår process för just dig.

BCMS representerar bara säljare, så vi har ingen intressekonflikt.

Du är på en global marknad

Globe Icon

Rätt köpare för ditt företag kan vara en internationell aktör
Vi har 260 anställda i 26 länder som talar 16 språk
BCMS är i dialog med 74.000 köpare varje år

Packaging
Att förpacka ditt företag för potentiella köpare

Förberedelser och research

Det tar tid, resurser och expertis för att hitta rätt köpare

Att skapa ditt team - att skapa en lista av potentiella köpare - finansiell planering --- rådgivning - kompetenscoaching.

Vi tar tid på oss för att förstå din verksamhet. Som kund till BCMS kommer du dra nytta av ett team av specialister, var och en med en klart definierad roll, var och en

Att skapa ditt team - att skapa en lista av potentiella köpare - finansiell planering --- rådgivning - kompetenscoaching.

Vi tar tid på oss för att förstå din verksamhet. Som kund till BCMS kommer du dra nytta av ett team av specialister, var och en med en klart definierad roll, var och en bidragande till försäljningsprocessen.

Vi utarbetar framsynta, trovärdiga affärsplaner. Vi skapar professionella underlag, som efter grundläggande research, fokuserar på fördelarna med ett förvärv. Vi coachar och ger dig råd om hur man beter sig i möten med köpare. Våra analytiker använder världens ledande business intelligence-källor tillsammans med vår egen unika in-house databas som uppdateras löpande, för att generera en omfattande lista över potentiella köpare som går långt utöver de uppenbara kandidater.

De experter och de resurser vi sätter in på ditt projekt är professionella och motiverade, vilket gör att du kan gå vidare med det du gör bäst - driva ditt företag.

Target
Direkt, konfidentiell kontakt med hundratals beslutsfattare

Försäljnings-processen

Kontakten med potentiella köpare

Kontakt med beslutsfattare – Konfidentialitet – Insikt i marknadens återkoppling – Att befästa köpintresset.

När vi har kommit överens om en prospektlista, som kan innehålla hundratals potentiella köpare, kommer specialist-teamet att inleda en diskret marknadskontakt.

Vi kontaktar a

Kontakt med beslutsfattare – Konfidentialitet – Insikt i marknadens återkoppling – Att befästa köpintresset.

När vi har kommit överens om en prospektlista, som kan innehålla hundratals potentiella köpare, kommer specialist-teamet att inleda en diskret marknadskontakt.

Vi kontaktar aldrig någon potentiell förvärvare utan att du godkänt det. Sekretess är av största vikt, och allt vi gör för din räkning ses, granskas och godkänns av dig, så att du får full kontroll och förtroende för vårt tillvägagångssätt. Ditt team är experter på att ta personlig kontakt med beslutsfattare globalt - och dessa får kännedom om företagets identitet först när de har undertecknat ett bindande konfidentialitetsavtal (Non Disclosure Agreement, NDA).

Nyckeln till framgång är att lyssna till marknaden. Vi samlar in, bedömer och analyserar feedback från köpare, och agerar därefter. Vi strävar efter att upptäcka vilka motiv som driver intresset och anpassar budskapen till detta. Vid denna fas följer vi upp intresseanmälningar och arbetar för att få till stånd det viktiga initialmötet..

Deal making
Att skapa en konkurrenssituation

Införsäljning

Att maximera värdet av ditt företag

Att sälja framtiden - Möten - Erbjudanden - Motbud -Due diligence - Avslut.

Eftersom vi strävar efter att föra flera intressenter till förhandlingsbordet, skapar vi konkurrens om ditt företag. Det första mötet handlar om att diskutera ömsesidiga synergieffekter och möjligheterna ditt föret

Att sälja framtiden - Möten - Erbjudanden - Motbud -Due diligence - Avslut.

Eftersom vi strävar efter att föra flera intressenter till förhandlingsbordet, skapar vi konkurrens om ditt företag. Det första mötet handlar om att diskutera ömsesidiga synergieffekter och möjligheterna ditt företaget representerar. Därifrån försöker vi att skapa en bestämd tidsaxel för erbjudanden och ytterligare förhandlingar – framåtdriv är nyckeln i alla affärer.

Detta kan innebära att köpare och investerare själva är i en försäljningssits, de vill positionera sig för dig som en potentiell partner. Vi följer upp sådant intresse och söker aktivt att få till öppningserbjudanden - som alltid möts av ett motbud, oavsett värde. Vi vet att förvärvare och investerare har flera budnivåer i åtanke, så vår uppgift är att skapa ett övertygande business case för förvärvet, och din avslutsansvarige (Deal Leader) kommer att överbrygga erfarenhets- och kunskapsgap mellan säljare och köpare.

När ett avtal är på plats, börjar den intensiva due diligence-fasen. Vi agerar som koordinator för alla parter - köpare, säljare och juridiskt ombud - och vi hjälper både köpare och säljare lösa oenigheter och bibehåller fokus på takten i en affär.