Vanliga frågor

Här är några av de viktigaste frågorna många företagare ställer till oss - vi hoppas att du finner svaren informativa. Om du har en specifik fråga, tveka inte att kontakta oss direkt.

Jag har redan blivit kontaktade av en köpare. Vad gör jag nu?

Det första du behöver är kunnig rådgivning – att sälja ett företag är komplext och tidskrävande . Professionell hantering av köparen är viktigt, även om du verkligen vill sälja till denna köpare och du känner att det är det bästa "hemmet" för din verksamhet.

Den andra saken att tänka på är att din potentiella köparen uppenbarligen har ett starkt motiv för att förvärva - och det kan innebära ditt företag är intressant för andra företag också. Vad går du miste om genom att inte kontakta andra potentiella köpare? Kommer du få ut det bästa priset och det bästa resultatet för dina kunder och personal om du bara förhandla med en part?

Med BCMS som partner kan du inleda förhandlingar med din intresserade köpare, och samtidigt undersöka andra försäljningsalternativ. I många fall har företagare som rådgjort med oss efter ett sådant tillvägagångssätt faktiskt sålt sina företag till en annan köpare.

Diskutera din planerade försäljning konfidentiellt med oss, ställ oss frågor och dra nytta av vårt kostnadsfria expertråd

Hur värderar ni mitt företag?

Det finns många olika metoder för företagsvärdering . En traditionell standardvärdering innebär användning av en matematisk formel. I huvudsak tar du ditt företags årliga rörelseresultat och multiplicerar det med en siffra, vanligen mellan 3 och 7.

Denna siffra är beroende av historiska värden och tidigare finansiella resultat. Det beräknas oftast baserat på ett antal variabler, inklusive bransch, tidigare erbjudanden inom denna sektor och godtyckliga mått som avkastning på investeringen under en viss tidsperiod.

Dessa nummer kallas multiplar - för en multipel av fem skulle ett företag som levererar vinster om 10MSEK värderas till 50MSEK enligt denna standardmetod.

Vi förkastar denna metod helt, och här är varför:

BCMS meritlista med över 500 avslut under det senaste decenniet visar att denna multipel- baserade matematisk beräkning är felaktig i grunden och inte nödvändigtvis återspeglar det verkliga, sanna värdet av ditt företag. Att förvärva ett bolag är huvudsakligen en fråga om strategiska motiv och vid många tillfällen överstiger det slutliga priset vida alla värderingar baserade på standardberäkningar. Dessutom ligger ett företags verkliga värde i dess framtida potential, inte dess tidigare historiska prestanda.

Och om alla budgivare värderar ditt företag på likartade sätt - hur förklaras då den stora prisskillnaden mellan högsta och lägsta bud - som typiskt är 2,5 gånger enligt vår erfarenhet?

BCMS tar aldrig ett företag till marknaden med ett givet värde just därför att den uppmuntrar till prisförhandling, prutning och fyndköp. Endast en köpare med ett strategiskt motiv och en känsla för ditt företags framtida potential kan bestämma dess verkliga värde Det är vår uppgift att se till att marknaden förstår omfattningen och sanna värdet av varje företag vi representerar.

Lär dig mer om företagsvärdering och kraften i strategiska motiv på det uppskattade BCMS-seminariet. Eller beställ ditt exemplar av "Att sälja ett företag " (Selling a Business) här.

Är min verksamhet faktiskt värd att köpa?

Vi talar med många företagare varje vecka och överraskande många av dem är omedvetna om det inneboende värdet i deras verksamhet. Vissa är för nära sin verksamhet för att uppskatta dess kommersiella potential. Andra funderar på att avveckla verksamheten - utan någon tydlig successionsplan på plats känner de att det är deras enda alternativ.

Ditt företag inte börjar och slutar med dig. Dina kunder, dina immateriella rättigheter, dina kontrakt, dina medarbetares expertis, ditt varumärke, din produkt- eller tjänsteportfölj, dina relationer, ditt rykte - allt detta har ett potentiellt värde för en köpare.

Alla företag är olika, naturligtvis. För dem som överväger en försäljning, är det bästa steget framåt ett personligt samråd med en av våra Senior M&A-rådgivare för att diskutera ditt företags potential i detalj.

Jag är inte redo att sälja - varför ska jag börja planera nu?

Förberedelse är en viktig faktor i varje affärstransaktion. Ju bättre förberedd en företagsägare är inför försäljningsprocessen - avseende administrativa frågor såsom finansiell rapportering, dokumentation, ackrediteringar, köpeavtal - desto jämnare kan affärsförsäljningsprocessen bli.

Vi har kunder som framgångsrikt har sålt sitt företag med BCMS som rådgivare upp till 5 år eller mer efter den första kontakten med oss. Många som träffar oss och som tagit råd av oss har beslutat att sätta en handlingsplan i verket för att förbättra sin verksamhets "säljbarhet”. Vi kan dela med oss av fallstudier och analyser av företag liknande ditt som sålts så att du kan få en klar uppfattning om din position på marknaden.

Ta en funderare och analysera varför en förvärvare skulle köpa dig. Är det dina immaterialrättigheter, din kundbas, din personal? Specialistkunskaper, nischade kunskaper som du besitter? Om du börja undersöka ditt företags styrkor och svagheter i dag så finns det tid att göra positiva förändringar för att maximera värdet på ditt företag när det är dags.

Få ett nytt perspektiv på ditt företag på den uppskattade BCMS seminariet.​

Vad händer med min personal?

En viktig drivkraft för många företagare är att säkerställa inte bara den bästa framtiden för företaget, men också dess personal. Betydande aktieägare kanske ser på sin personal som vänner, inte bara kollegor. I ett familjeföretag , kan förhållandet vara ännu närmre.

BCMS förstår detta - och strävar efter att arbeta med dig att hitta rätt alternativ för ditt företag. Vi tvingar dig aldrig att ta eller avvisa erbjudandet. Vi ger dig råd om en
kommunikationsstrategi om hur man ska förklara försäljningsprocessen till personalen - vid rätt tidpunkt. Öppen ärlig kommunikation är nyckeln, och rätt försäljning kan föryngra ett företag och skapa nya spännande möjligheter för dina medarbetare.

Det är vanligtvis inte i den förvärvande organisationens intresse att köpa din verksamhet och omedelbart friställa erfaren personal - de människor som har bidragit till att göra den framgångsrik i första hand.

Vem är den mest sannolika köparen för mitt företag?

Detta är naturligtvis beroende på bransch och ditt verksamhetsområde.

De mest uppenbara köpare att närma sig skulle normalt vara viktiga regionala konkurrenter, eller större företag som erbjuder liknande tjänster. Men vi ser ofta att de bästa köparna är kompletterande köpare, både i hemlandet eller internationellt - omkring 25% av alla BCMS klienter säljer till en utländsk köpare. En bra köpare kan ofta ha lite annan inriktning eller typ av affärsverksamhet, eller opererar på en annan del i leveranskedjan.

Varje bransch är olika, men de viktigaste orsakerna till förvärv sägs vara strategisk expansion, tillgång till kunder och tillgång till nya specialistkunskaper.

Med vår internationella täckning kan BCMS stoltsera med en marknadsledande sökprocess och vi har möjlighet att lokalisera potentiella köpare över hela världen. En konfidentiell affärskonsultation med BCMS är det perfekta första steget för att få reda mer om potentiella köpare för ditt företag.

Hur lång tid tar det att sälja mitt företag?

Att sälja ett företag är en arbetsintensiv process. Dagens köpare och investerare är obenägna att ta risker och kommer förstås att genomföra en omfattande due diligence och kontroller för att säkerställa att de får valuta för sina investeringar.

Det finns många variabler utanför din kontroll som fördröjer en potentiell affär, från förvärvade insikter till marknadsförändringar. Det är dock viktigt för alla företag som vill sälja att dokumentation och redovisning är aktuell för att undvika onödiga förseningar.

Därför rekommenderar vi att du räknar med minst 12 månader för hela försäljningsprocessen från det att du anlitar en rådgivare till signerat kontrakt och fullföljande av åtaganden. Även om BCMS har genomfört affärer på några månader, så är detta inte normen. Vi räknar med tre månader för förberedelser innan vi ens börjar närma oss potentiella köpare.