full page background(5)

Vår affärsidé är att sälja din

Skapa en ny framtid för dig själv och ditt företag med BCMS,
världsledande rådgivare inom försäljning av privat ägda bolag.

Varför BCMS

Vi förstår att ett beslut att sälja sin affärsverksamhet har stor påverkan på hela tillvaron. Vi har resurserna, erfarenheten och expertisen nödvändiga för en framgångsrik försäljning vid rätt tidpunkt. Oavsett bransch och storlek på företag så är vårt mål att vara ditt självklara val av partner inom företagsförsäljning.

Att hjälpa ägare sälja

Nyckeln till framgångsrik företagsförsäljning handlar om valfrihet: att kunna välja mellan flera köpare och typer av affärsupplägg. Historiskt har vi visat att vi besitter förmågan att identifiera och förhandla med de köpare samt investerare som är rätt för dig och ditt företag oavsett var i världen de är verksamma.

Avslut

Banner Deals

Över 500 avslut
under de senaste 10 åren

Slutförda affärer