Insights & News

Nowi udziałowcy rozszerzą zakres usług i rozwiązań KZA

INSIGHT: View all Insights articles.

FIMA, przedsiębiorstwo inteligentnych rozwiązań inżynieryjnych, kontrolowane przez fundusz inwestycyjny notowany na Nowojorskiej Giełda Papierów Wartościowych, został większościowym udziałowcem Krakowskich Zakładów Automatyki S.A., spółki świadczącej usługi w infrastruktury kolejowej. Do zawarcia transakcji doszło podczas spotkania przedstawicieli firm w siedzibie KZA we wtorek, 11 kwietnia 2017 r.

Polska jest jednym z największych rynków infrastruktury kolejowej w Europie. W bieżącej unijnej perspektywie finansowej w infrastrukturę kolejową w Polsce zaplanowano inwestycje o wartości ok. 16 mld euro, zaś KZA posiada doskonałą pozycję w tym segmencie.

Transakcja FIMA i KZA wzmocni nasze możliwości finansowe w ramach przygotowań do zbliżających się dużych projektów związanych z modernizacją infrastruktury, poszerzy nasz portfel rozwiązań, pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie zatrudnionych specjalistów oraz zmniejszy koszty związane z zarządzaniem. Tylko na rynku automatyki kolejowej w Polsce w najbliższych latach zaplanowane są inwestycje o wartości prawie półtora miliarda euro
– wyjaśnia Edward Jacek Kwarciak, Prezes Zarządu KZA.

Przedsiębiorstwo FIMA powstało w 1992 i posiada firmy na Litwie, Łotwie, Białorusi i w Polsce. Firma zatrudnia ok. 500 osób, z których 140 to specjaliści posiadający stosowne kwalifikacje do pracy przy projektach kolejowych. Spółka specjalizuje się w systemach zarządzania ruchem, komunikacji, ochrony, zasilania, informacji pasażerów i pracowników oraz ogrzewania zwrotnic klejowych. FIMA nabyła 68% udziałów w KZA.

Wdrażając strategię wzrostu oraz dążąc do efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów i wiedzy, dokonujemy oceny możliwości rozwoju w sąsiednich krajach. Polska jest jednym z największych rynków infrastruktury kolejowej w Europie. KZA posiada doskonałą pozycję w interesującym nas segmencie. Transakcja otworzy dla nas rynek infrastruktury kolejowej w Polsce i zapewni długotrwały rozwój. Jednocześnie pokładamy zaufanie w obecnym kierownictwie spółki i doceniamy ich kompetencje Wspólnie będziemy dążyli do zapewnienia ciągłości działalności KZA. Wierzymy, że FIMA i KZA wspólnie będą mogli konkurować o większą część rynku projektów infrastrukturalnych – wyjaśnia dyrektor generalny FIMA, Gintaras Juknevičius.

Zawierając transakcję kupna-sprzedaży akcji KZA, akcjonariusze KZA korzystali z doradztwa BCMS Polska i kancelarii prawnej DZP, zaś akcjonariusze FIMA – z usług WEH Advisors sp. z o.o., IFP Corporate Finance, kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak oraz Ernst & Young sp. z o.o.


KZA (Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.) to polska spółka z branży infrastruktury i automatyki kolejowej, świadcząca usługi w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji, jak również zarządzania projektami. Początki firmy sięgają 1928 r. Obecnie firma zatrudnia 200 pracowników. Siedziba spółki znajduje się w Krakowie.

FIMA to lider inteligentnych rozwiązań inżynieryjnych w krajach nadbałtyckich. Głowy kierunek działalności firmy FIMA to kolejowe systemy zarządzania i systemy inżynieryjne, systemy zarządzania transportem, ICT, centra danych, instalacja i konserwacja rozwiązań w dziedzinie automatyki i monitoringu. Główna siedziba spółki, założonej w 1992 r. znajduje się w Wilnie. Głównym udziałowcem firmy jest amerykański fundusz inwestycyjny MVC Capital Inc.

BCMS Author's picture
Posted Apr 2017
by
Share
All BCMS Insights