Hvordan prosessen virker

Den veldokumenterte BCMS-prosessen er blitt utviklet og finjustert over en periode på mer enn 25 år med vellykkede transaksjoner.  Slik leverer vi  maksimal verdi for kundene våre.

Det begynner med deg

We Begin Only With You

Hvert selskap er unikt, så vi skreddersyr prosessen for deg.

BCMS representerer kun selgere av bedrifter, så vi har ingen interessekonflikter.

Du befinner deg på et globalt marked

Globe Icon

Kjøperen kan vise seg å være i et annet land. Vi har 260 medarbeidere i 26 land som snakker 16 forskjellige språk. BCMS er i dialog med mer enn 74.000 kjøpere hvert år.

 

Packaging
Forebered bedriften din for mulige kjøpere

Forberedelse og undersøkelser

Det tar tid, ressurser og kunnskap å finne den rette kjøperen

Ditt dedikerte team – finne mulige kjøpere – finansiell planlegging – rådgivning. 

Vi tar den tiden som er nødvendig for å forstå virksomheten din. Som BCMS-kunde vil du ha tilgang til et team som besitter nødvendige kompetanser til å sørge for fremdrift i salgsprosessen. 

Vi forber

Ditt dedikerte team – finne mulige kjøpere – finansiell planlegging – rådgivning. 

Vi tar den tiden som er nødvendig for å forstå virksomheten din. Som BCMS-kunde vil du ha tilgang til et team som besitter nødvendige kompetanser til å sørge for fremdrift i salgsprosessen. 

Vi forbereder fremtidsrettede, troverdige forretningsplaner.  Vi fremskaffer profesjonell dokumentasjon som fokuserer på fordelene for en kjøper.  Vi gir deg råd om hvordan du bør opptre i møter med kjøpere.  Våre dedikerte analytikere har tilgang på omfattende forretningsinformasjon i tillegg til våre egne unike databaser som oppdateres løpende, slik at vi kan identifisere et stort antall mulige kjøpere som går langt ut over de opplagte kandidatene.

Det teamet og de ressursene vi stiller til din rådighet står ikke tilbake for noen.  Dette gjør det mulig for deg å gjøre det du kan best – å drive virksomheten.

Target
Direkte, konfidensiell kontakt med hundrevis av beslutningstagere.

Live to Market

Relasjon med et univers av kjøpere

Kontakter beslutningstagere – selskapet konfidensielt – forstå markedssignaler – sikre interesse 

Når vi er blitt enige om en liste med mulige kjøpere, som kan inneholde hundrevis av navn, vil vårt eget team ta kontakt med disse på anonym basis.

Vi kontakter aldri mulige kjøpere ute

Kontakter beslutningstagere – selskapet konfidensielt – forstå markedssignaler – sikre interesse 

Når vi er blitt enige om en liste med mulige kjøpere, som kan inneholde hundrevis av navn, vil vårt eget team ta kontakt med disse på anonym basis.

Vi kontakter aldri mulige kjøpere uten at du er kjent med det. Konfidensialitet er helt avgjørende.  Du får mulighet til å gå gjennom og godkjenne på forhånd alt vi gjør på dine vegne for å sikre at du har tillit til vår angrepsvinkel.  Våre eksperter snakker personlig med beslutningstagere over hele verden – og disse vil ikke gjøres kjent med identiteten til bedriften din før de har undertegnet en bindende konfidensialitetsavtale.

Å lytte til markedet er avgjørende.  Vi fanger opp, vurderer og analyserer tilbakemeldinger fra kjøpere og handler på basis av dette.  Vi legger vekt på å forstå motivene og driverne til de ulike interessentene og tar hensyn til dette på en intelligent måte.  På dette stadiet i prosessen følger vi opp interessenter og motiverer disse til å gå videre til neste steg som er det viktige første møtet. (les mindre)

Deal making
Skape konkurranse

Gjennomføring av transaksjon

Få maksimal verdi av selskapet ditt

Selg fremtiden – Første møte – første tilbud – motbud – due diligence - gjennomføring

Fordi vi ønsker å få mange interesserte parter til møtebordet, tar vi sikte på å skape konkurranse om å kjøpe selskapet ditt.  Det første møtet dreier seg om å diskutere synergier og den muligheten som be

Selg fremtiden – Første møte – første tilbud – motbud – due diligence - gjennomføring

Fordi vi ønsker å få mange interesserte parter til møtebordet, tar vi sikte på å skape konkurranse om å kjøpe selskapet ditt.  Det første møtet dreier seg om å diskutere synergier og den muligheten som bedriften din representerer.  Videre styrer vi prosessen i forhold til en godt planlagt tidsplan for tilbud og videre forhandlinger.  Fremdrift og tempo er viktig for enhver transaksjon.  

Dette kan innebære at kjøpere også kan være i salgsmodus og henvender seg til deg som potensiell partner. Vi følger opp interessenter og søker aktivt etter de første budene.  Uansett verdi vil vi alltid komme med et motbud.  Vi vet at kjøpere og investorer alltid forholder seg til en verdi innenfor et område.  Vår oppgave er derfor å formidle et overbevisende forretningscase for kjøper.  Din rådgiver vil bidra til at kjøper og selger kan komme til enighet.   

Når tilbudet er akseptert av begge parter, begynner en hektisk due diligence prosess.  Vi koordinerer alle parter – kjøper, selger og juridiske rådgivere – og vi hjelper både kjøper og selger med å håndtere eventuelle meningsforskjeller og sikre fremdrift i transaksjonen.