M&A Deal Completions & Successful Sales

למכור חברה זה תחום הדורש מומחיות. כיועצים של הצד המוכר, אנו ב- BCMS מייצגים רק בעלי חברות המעוניינים למכור את כל או חלק מהחברה שלהם. כפי שניתן לראות ברשימת העסקאות המוצלחות שלנו, הובלנו תהלכי מכירה בכל המגזרים והתעשיות, בענפי הטכנולוגיה, השירותים, הבריאות, הייצור, הקמעונאות, הייעוץ, המזון ועוד. 

תהליך מכירת חברה וצורת העבודה שלנו, היא מומחיות אשר התפתחה והשתכללה לאורך שנים רבות של מכירת חברות ולמעשה מאפשרת לנו למכור כל חברה מכל תעשייה, לא משנה עד כמה ייחודית החברה שלך.

עם למעלה מ- 600 עסקאות M&A בעשור האחרון בלבד, סביר מאוד להניח שכבר מכרנו חברה דומה לשלך. מידע על עסקאות שביצענו תוכל למצוא בתפריטים מעלה ולסנן את החיפוש לפי סקטור כללי, או לפי סוג עסקה.

שים לב: הגלריה הזו מייצגת רק חלק ממגוון העסקאות שהושלמו על ידנו. אנו ב- BCMS מכבדים את סודיות לקוחותינו ומפרסמים את פרטי העסקה רק בהסכמה של כל הצדדים המעורבים.