תובנות וחדשות

שיקולים עיקריים במכירה של חברה משפחתית

תובנות: ראו את כל המאמרים

אחד האתגרים המורכבים ביותר בבעלות ובניהול חברה משפחתית הוא תכנון ההעברה הבין דורית. בעוד מרבית מבעלי חברות משפחתיות חולמים על העברת הבעלות והניהול לדור הממשיך, השארת העסק בבעלות המשפחה הוא לא תמיד הפתרון העדיף.

כאשר לא קיים דור ממשיך שיכול ומעוניין לקחת על עצמו את האחריות לניהול העסק המשפחתי, או כאשר לדור הממשיך חסרים הכישורים והיכולות הנדרשים לניהול מוצלח של החברה, בעלי החברה המשפחתית עומדים בפני החלטה קשה: מי ייקח על עצמו את האחריות לניהול החברה כאשר יגיע הזמן לפרוש? 

תכנן נכון את לוח הזמנים

תהליך מכירת חברה נמשך בדרך כלל מספר חודשים, בדרך כלל עד שנה ולעיתים אף יותר. כמו כן יש לקחת בחשבון שלפני הצעת החברה למכירה לרוכשים פוטנציאליים, נדרשים חודשים ארוכים של הכנות על מנת להבטיח שתהליך המכירה עצמו ינוהל בצורה מיטבית.

על כל אלה יש להוסיף שבחברה משפחתית יש להוביל במקביל תהליך מורכב של יצירת הסכמות ותמיכה של בני המשפחה במהלך. מתוך הניסיון במכירת חברות משפחתיות, מומלץ להתחיל בתהליך לפחות שנתיים לפני המועד המתוכנן לביצוע העסקה.

במסגרת הכנת החברה למכירה יש לבצע תהליך מסודר של Pre Due Diligence (הכנה לקראת בדיקות נאותות) שבמסגרתו יבדקו לעומק כלל הנושאים שיילקחו בחשבון במהלך המו"מ עם רוכשים פוטנציאליים ויבוצעו שינויים ושיפורים בנושאים שבהם הדבר אפשרי (למשל: הסכמים ארוכי טווח עם לקוחות, ספקים ועובדים בכירים, "ניקוי" המאזן הפיננסי מפעילויות שאינן רלוונטיות לפעילות הנורמטיבית של החברה וכו'). תהליך זה יונחה ע"י יועץ ה- M&A שיוביל וילווה את תהליך מכירת החברה.

הכנה טובה של החברה למכירה תגדיל את הסיכוי לקבלת שווי מקסימלי מרוכש פוטנציאלי.

תכנן היטב את תהליך המכירה

ישנן אפשרויות שונות לביצוע עסקה: מכירה מלאה של כל המניות, מכירה של רוב מהמניות (והשארת המשפחה כבעלת מניות מיעוט בחברה), מכירה לרוכש אסטרטגי, מכירה לרוכש פיננסי, מכירה למנהלים השכירים של החברה (MBO), מכירה לצוות ניהול חיצוני (MBI), הנפקה ציבורית ואפשרויות נוספות. לפני הכניסה לתהליך על בעל החברה להגדיר באופן ברור את האפשרויות המועדפות עליו, כדי שבמסגרת התהליך במיקוד יהיה רק בהן.

תהליך מכירה של חברה דורש בניית צוות של יועצים מקצועיים שילווה את בעלי החברה. על הצוות לכלול יועץ M&A מנוסה, שיוביל את התהליך ויתאם את עבודת שאר היועצים שיכללו: עו"ד מסחרי בעל ניסיון בעסקאות מיזוגים ורכישות, יועץ פיננסי, יועץ מס ויועץ עושר אישי. על בעל החברה לוודא שעומד לצידו צוות יועצים מקצועי ומנוסה, וזאת על מנת לנהל בצורה טובה ויעילה את התהליך המורכב והמסובך של מכירת חברה.

גבש החלטות לגבי מה הלאה

מכירה של חברה משפחתית היא אירוע מרכזי ומשמעותי ביותר בחיי בעלי החברה ובחיי המשפחה כולה. לאחר המכירה ידרשו בעלי החברה לקבל החלטות משמעותיות לגבי השימוש בכספים שיתקבלו, בניית תיק השקעות, חלוקת התמורה בין בני המשפחה והמשך ניהול נכסי המשפחה. המטרה העיקרית של בעל החברה היא לקבל החלטות מושכלות ונכונות לגבי שימור העושר המשפחתי והדרכים המתאימות לנהל את הנכסים בעתיד.

מעבר לנושאי הכספיים, מכירת החברה מייצרת "משבר זהות" עבור כל בעל חברה משפחתית שעסק במשך שנים ארוכות בניהול החברה. מדובר על שינוי מהותי בסגנון חיים שמחייב חשיבה על עיסוק עתידי לאחר מכירה החברה, ניהול מסוג אחר של המערכת המשפחתית, מעבר לניהול עושר משפחתי במקום ניהול חברה ואתגרים מורכבים נוספים.

יש חשיבות רבה לחשיבה מראש על נושאים אלה ויציאה לתהליך מכירת החברה לאחר שגובשו החלטות ברורות לגביהן. התייעצות בנושאים אלה עם יועצים מנוסים תסייע לבעל החברה המשפחתית להבין את מרחב האפשרויות העומד בפניו ולקבל את ההחלטות הנכונות עבורו.

 

דורון אפרתי

מנכ"ל

BCMS ישראל                    

DoronEditor's picture
Posted אוקטובר 2018
Share
BCMS - כל התובנות