תובנות וחדשות

מומנטום - מרכיב חיוני להצלחת עסקת מכירת חברה

תובנות: ראו את כל המאמרים

חמישה דברים שעלולים להסיט ממסלולה את העסקה למכירת החברה שלך

לאחר תהליך ממושך וניהול מו"מ קשוח עם מספר מציעים, הצלחת להגיע לסיכום דברים עם הרוכש הפוטנציאלי לגבי המחיר והתנאים למכירת החברה שלך. האם בזה תמה המלאכה? ובכן, ממש לא. ישנם עוד מכשולים רבים בפניך עד שהעסקה תושלם. חשוב שתבין אותם ותתכונן להתמודדות איתם, כדי להבטיח את הצלחת העסקה החשובה ביותר שתבצע בימי

הדברים שיש להם את הפוטנציאל הגדול ביותר לחבל בעסקת מכירת החברה שלך הם:

1. אי מוכנות מספקת לבדיקת הנאותות (Due Diligence)

כמו לכל אתגר בעולם העסקים, חשוב מאד שתהיה מוכן מראש לבדיקת הנאותות שהיא חלק בלתי נפרד מכל עסקת מכירת חברה. חשוב מאד שההכנה תתבצע זמן רב ככל שניתן לפני המועד המשוער של העסקה, כדי שיהיה מספיק זמן לתקן ולטפל בדברים שאפשר לשפר. לדוגמא: יש לבדוק את החוזים וההסכמים על הלקוחות והספקים העיקריים - מתי הם אמורים להסתיים? האם יש אפשרות להאריך אותם? האם יש חוזים שיסתיימו כתוצאה מהעברת השליטה בחברה לגוף אחר? או דוגמא נוספת: האם ההון האינטלקטואלי של החברה רשום בצורה מסודרת ונכונה?

האלמנטים החשובים לרוכש בכל עסקה הם ההמשכיות של הפעילות העסקית והבעלות של החברה על הנכסים המוחשיים והבלתי מוחשיים שלה, וזאת מסיבה ברורה - אלמנטים אלה מהווים מרכיב מרכזי בקביעת השווי של העסקה. במסגרת בדיקת הנאותות יבדקו נושאים אלה ואחרים באופן קפדני ובמידה וימצאו בהם ליקויים או בעיות, יוביל הדבר להפחתה במחיר העסקה מצד הרוכש ואולי אף לביטולה.

אנחנו ב- BCMS מתחילים בהכנה לבדיקת הנאותות כבר בשלב ההתקשרות עם הלקוח,

2. מיסים

גם בנושא המס, המפתח הוא הכנה מראש. על תמתין עד להתגבשות מתווה עסקה עם רוכש פוטנציאלי כדי לבדוק את מצב המס האישי שלך. מומלץ לבדוק את הנושא באמצעות יועץ מס מקצועי מוקדם ככל האפשר. האם אתה ויתר בעלי המניות זכאים להטבות מס באירוע מכירת החברה שלכם? מה משמעויות המס על מתווים שונים של עסקה? האם יש דרך חוקית להפחית את נטל המס? טיפול מקדים בנושא ימנע עיכובים בתהליך השלמת העסקה, עיכובים שעלולים לצנן את ההתלהבות של רוכש פוטנציאלי, רציני ככל שהוא יהיה.

אנחנו ב- BCMS יוזמים מפגש של הלקוח עם יועץ מס כבר בשלבים הראשונים, על מנת למנוע הפתעות ולהבטיח שללקוח ישנה הבנה מלאה של משמעויות המס של העסקה.

3. מימון העסקה

חשוב לברר, כבר בשלבי המו"מ הראשונים, האם הרוכש הפוטנציאלי מתכונן ללוות כספים על מנת לממן את עסקת רכישת החברה שלך. האם הוא מתכונן ללוות? האם הוא כבר פנה לגופי מימון? במידה וכן, יש חשיבות רבה להערכת הסיכויים שהוא אכן יקבל את ההלוואה הנדרשת למימון העסקה, וזאת עוד לפני שנכנסים לשלבים מתקדמים ויקרים של הכנת הסכמים משפטיים ובדיקת נאותות.

אנחנו ב- BCMS בוחנים נושא זה כבר בשלבים מוקדמים של המו"מ. לעיתים אנחנו מבקשים מכתב כוונות בנושא מהגוף המממן את הרוכש הפוטנציאלי.

4. ציפיות לא ריאליות

מקובל שבעסקאות מכירת חברה הרוכש מעוניין לקבל שיפוי והתחייבות של המוכר לאחריות על אירועים הקשורים בתקופה שלפני ביצוע העסקה. ישנן נורמות מקובלות של ההיקף הכספי (רצפה ותקרה) ושל משך תוקפו של השיפוי, עורך דין מנוסה בוודאי יעדכן אותך בכך. בעלי חברות רבים מנסים לנהל מו"מ ולהתמקח בנושא זה, כאשר מראש תחום התמרון הוא מצומצם. מכיוון ששיפויים אלה מהווים עבור הרוכש כלי לניהול הסיכונים, מוכר שאינו מוכן לתת שיפוי סביר לרוכש, מעלה את החשד שהחברה אכן נמצאת בסיכון גבוה. הדרך הנכונה לטפל בנושא זה היא להיות קשובים לצרכי הרוכש מבלי לוותר על זכויות המוכר, ולמצוא את שביל הזהב שיתאים לשניהם.

אנחנו ב- BCMS מייצרים תיאום ציפיות כבר בשלב מוקדם עם הלקוח, על מנת שהוא יהיה מוכן לנורמות המקובלות בעולם העסקים לגבי שיפויים והתחייבויות במכירת חברה.

5. הזנחת הפעילות העסקית השוטפת

ניהול תהליך מכירת חברה דורש השקעה רבה של זמן ומאמצים. יש חשיבות רבה שבתקופה זו בעל החברה המוכר ישקיע את מלוא זמנו ומרצו להבטחת המשך פעילות תקין של החברה, וזאת על מנת למנוע ככל שניתן ירידה בביצועים העסקיים אשר עלולה להביא להפחתת מחיר העסקה ואף לביטולה.

אנחנו ב- BCMS לוקחים על עצמנו את ניהול תהליך העסקה על כל מרכיביו ועל ידי כך מאפשרים לבעל החברה שלהמשיך ולנהל את הפעילות העסקית השוטפת, תוך הקדשת זמן מינימלי בלבד, אך הכרחי, להכנת החברה למכירה ולפגישות עם רוכשים פוטנציאליים.

 

דורון אפרתי
מנכ"ל
BCMS

DoronEditor's picture
Posted ספטמבר 2018
Share
BCMS - כל התובנות