Insights & News

Nov 2020
מכתב כוונות - Letter of Intent או בקיצור LOI, הוא מסמך חשוב המהווה אבן דרך מהותית בתהליך מכירה של חברה או צירוף שותף אסטרטגי. פעמים רבות אנחנו נשאלים ע"י לקוחותינו מהי המשמעות והחשיבות של מסמך זה ואיך צריך להתייחס אליו, במאמר זה נבהיר את הדברים.
Oct 2020
ישנן מספר גישות נפוצות למכירת חברה, רק אחת מהן תהיה הטובה והמתאימה ביותר עבורכם. בחנו את שלושת הגישות הבאות כדי לבחור בגישה שתביא לכם את התועלת המכסימלית.
Jun 2020
התאימו את עצמכם, חבקו את השינוי
May 2020
הסטטיסטיקה בעולם מראה שפחות מ- 20% מהחברות שבעליהן מנסים למכור אותן מצליחות לבצע עסקה, כלומר כ- 80% מהחברות לא ימכרו לעולם. סקר רחב היקף בקרב יועצי M&A מכל העולם בחן מהן הסיבות העיקריות לתופעה זו.
Apr 2020
לאחר שחלפו כבר כ- 8 שבועות מאז שמשבר הקורונה פרץ במלוא עוצמתו בעולם המערבי, ברור לחלוטין שההשפעה שלו על חברות ועסקים בכל העולם תהיה עמוקה, משמעותית ולאורך זמן לא קצר
Feb 2020
כאשר תהיה מעוניין למכור את החברה שלך או לצרף שותף אסטרטגי, אחד הנושאים העיקריים במשא ומתן עם רוכשים פוטנציאליים מתעניינים יהיה מהו שווי החברה המוסכם שעליו תתבסס העסקה.
Jan 2020
סודיות היא קריטית בתהליך מכירה של חברה. איך תוכל לשמור על חסיון המהלך מהעובדים, מהלקוחות ומהמתחרים שלך?
Dec 2019
אני מניח שיהיה לך קשה להשוות את עצמך למייסדים של חברה שמייצרת הכנסות של למעלה מ- 100 מיליארד דולר בשנה, מרוויחה מעל 15 מיליארד דולר בשנה ומעסיקה מעל 114,000 עובדים.

Arrange an obligation-free meeting with an expert today.

BOOK A MEETING