Insights & News

מנופי שווי – מהם הגורמים שישפיעו על העלאת השווי של החברה שלך?

INSIGHT: View all Insights articles.

הצלחה של כל חברה בזירה התחרותית המאפיינת את עולם העסקים אינה נמדדת רק ביכולת שלה לשרוד ולהמשיך להתקיים אלא בעיקר ביכולת שלה לייצר ערך לאורך זמן. מהם האלמנטים העיקריים שיש להם פוטנציאל לייצר ערך לחברה? כיצד אלמנטים אלה יכולים לשמש כמנופי שווי, כלומר להשפיע על העלאת השווי של חברה במסגרת עסקת מכירת החברה או צירוף שותף אסטרטגי?

לכל חברה ישנם מנופי שווי רבים, אלה הם העיקריים שבהם:

ידע או טכנולוגיה ייחודיים

האם החברה שלך פיתחה טכנולוגיה, תהליך עבודה, כלי עבודה או אפליקציה שהם חלק מהפעילות השוטפת שלה? האם ידע או טכנולוגיה זו יוצרת עבור החברה שלך יתרון תחרותי? אם התשובה היא כן, יש לחברה שלך מנוף שווי משמעותי. אינך חייב לרשום פטנט על טכנולוגיה או ידע ייחודיים כדי שיהוו מנוף שווי אך שמירה על חסיון וסודיות היא הכרחית.

שביעות רצון לקוחות

לקוחות נאמנים לאורך זמן (ומכאן, בעלי שביעות רצון גבוהה מהמוצרים והשירותים שאתה מספק) מהווים מנוף שווי משמעותי לכל חברה. דאג שתהיה לך מערכת CRM המתעדת בצורה רציפה את מערכת הקשרים של החברה שלך עם הלקוחות.

עובדים נאמנים

ידוע שהנכס העיקרי של כל ארגון הוא המשאב האנושי שלו. מלבד בעלי המניות, האם יש לך עובדים שאתה סומך עליהם לחלוטין? מהי רמת ההשכלה והניסיון שלהם? האם הם נחשבים כמומחים בסקטור הפעילות שלך? מהו הזמן הממוצע שעובדים אלה עובדים בחברה שלך? כאשר תגיע לדון בעסקת מכירת החברה שלך תיווכח שאחד הנושאים החשובים ביותר עבור הרוכש הפוטנציאלי הוא איכות העובדים שלך, רמת הנאמנות שלהם לחברה והסיכוי שהם ימשיכו לעבוד בחברה לאחר החלפת הבעלות.

אי תלות בבעלים

האם אתה הוא הציר המרכזי שסביבו מסתובבת כל החברה? האם אתה מעורב בכל דבר, ממכירות, יצור, שירות ועד לכספים ופיתוח? עד כמה יהיה קשה להחליף אותך? ככל שהעסק יותר תלוי בך, כך השווי שלו יהיה נמוך יותר.

תחרותיות

האם החברה שלך מתחרה בנישה בה ניתן להגן על ערך המוצרים והשירותים? או, האם המוצרים והשירותים שאתה מספק הפכו להיות קומודיטי בשוק והתחרות היא רק על מחיר? פעילות בזירה תחרותית בה ניתן להגן על ערך המוצרים והשירותים באמצעות מחירי מכירה המבטיחים רווח יפה מהווה מנוף שווי משמעותי לכל חברה.

ביזור לקוחות

האם לחברה שלך יש לקוח מרכזי אחד או יותר המהווים למעלה מ- 25% מסך המכירות? מה יקרה לשווי החברה שלך אם תאבד לקוח מרכזי כזה? האם חלק מהלקוחות שלך הם לקוחות ידועים ומובילים בשוק? צבר לקוחות איכותי ומבוזר ישמש כמנוף שווי עיקרי כאשר תמכור את החברה שלך.

איכות הניהול

כמה מנהלים בכירים ומנוסים יש בחברה שלך? מהו הגיל הממוצע של ההנהלה? האם חלק מהם עומד לפרוש לגמלאות בקרוב? מהו הותק שלהם בחברה ובתעשייה? מהי רמת ההשכלה והניסיון של המנהלים הבכירים? צוות ניהול מקצועי ומנוסה עשוי להוות מנוף שווי חשוב.

איכות הניהול הפיננסי

עד כמה ספרי הנהלת החשבונות, דו"חות הרווח וההפסד, המאזנים ותזרימי המזומנים של החברה שלך עדכניים ומדויקים? האם לאורך זמן הנתונים הפיננסיים מראים על צמיחה או ירידה בהכנסות וברווח? במקרה שיש ירידה, האם יש לך הסברים משכנעים לכך? האם התחזיות הפיננסיות לשנים הקרובות אמינות ומבוססות? ניהול פיננסי ברמה גבוהה מייצר ביטחון אצל רוכשים פוטנציאליים ומהווה את אחד ממנופי השווי.

ישנם נושאים רבים המעסיקים בעלי חברות במסגרת הניהול השוטף של החברה שלהם. במידה ואתה שוקל למכור את החברה שלך או לצרף שותף אסטרטגי, כדאי לך להתמקד בעיקר במנופי שווי אלה. לאלמנטים אלה תהיה השפעה מכריעה על השווי אותו תוכל לקבל על החברה שלך במסגרת העסקה.

דורון אפרתי

מנכ"ל BCMS ישראל                          

DoronEditor's picture
Posted Mar 2019
Share
All BCMS Insights