Insights & News

הדרך הנכונה למכירה של חברה משפחתית

NEWS: View all News articles.

חברות רבות בישראל הן חברות משפחתיות (כלומר חברות המנוהלות והנמצאות בבעלות של בני משפחה). על פי הערכות של גורמים שונים, כ- 50%-40% מכלל העסקים בישראל הן חברות משפחתיות, רובן חברות קטנות ובינוניות. מחקרים שנערכו בשנים האחרונות בארה"ב מציגים ממצאים לא מעודדים לגבי יכולת הישרדותן של חברות משפחתיות לאורך שנים: רק כ- 35% מהן מצליחות לשרוד את המעבר לדור השני (כלומר, מדור המייסדים לדור הבנים) ורק כ- 55% מצליחות לשרוד את המעבר מהדור השני לדור השלישי. כלומר, בממוצע, מתוך כל 10 חברות משפחתיות, רק חברה אחת תשרוד לאחר 40-50 שנים מיום היווסדה. 

הסיבות לתופעה זו הן ברורות וידועות ובכ- 75% מהמקרים קשורה בעצם העובדה שמדובר בעסק משפחתי (ב- 25% מהמקרים הסיבות לאי ההישרדות הן נכונות לכל חברה: קשיים כלכליים, ניהול כושל וכו'). הסיבה העיקרית היא כמובן חוסר הרצון או אי התאמה של הדור הממשיך לנהל את החברה שהוקמה ע"י הדור הקודם.

ממצאים אלה חייבים להניע כל מי שהוא בעלים של חברה משפחתית לשקול היטב את עתיד החברה שלו ולתכנן מראש מכירה של העסק המשפחתי, לפני שיהיה מאוחר מדי. גם במקרה זה מוכחת נכונות האמרה: "סוף מעשה במחשבה תחילה".

אם כך, מהי הדרך הנכונה למכירה של חברה משפחתית?

להתחיל בתהליך מוקדם ככל האפשר, כלומר עכשיו

תהליך התכנון וההתארגנות של מכירת חברה משפחתית הוא תהליך ארוך הכולל טיפול בנושאים שונים ומורכבים שצריכים לקבל מענה. מעבר לנושאים הרגילים בהם יש לטפל כאשר מכינים כל חברה למכירה, בחברה משפחתית יש לטפל גם ברובד המשפחתי, שהוא מעצם הדברים, מאד רגיש ואמוציונלי.

על פי הניסיון שצברנו ב- BCMS במכירת חברות משפחתיות, תהליך יצירת ההסכמות והתמיכה של בני המשפחה במהלך, תהליך שחייב להיות מנוהל ברגישות אך גם בנחישות, יכול להימשך חודשים ארוכים. רצוי מאד להתחיל אותו כבר עכשיו.

גיבוש של צוות יועצים שילוו את התהליך, כבר בתחילת הדרך

מלבד התקשרות עם יועץ M&A שיוביל את עסקת מכירת החברה, ישנם אנשי מקצוע נוספים שיטפלו בתהליך. במסגרת זו יכללו עו"ד של החברה, רואה החשבון או יועץ המס ובמקרים מסוימים גם פסיכולוג ארגוני. רצוי מאד לגבש את צוות היועצים כבר בתחילת התהליך ולייצר שיתוף פעולה ביניהם, כדי שכל האספקטים של תהליך מכירת חברה משפחתית יטופלו באופן מקצועי ובזמן. 

שיתוף של בני המשפחה בתהליך

ישנם 3 מעגלים של גורמים הקשורים בעסקת מכירת חברה משפחתית: בעלי המניות, בני המשפחה שאינם בעלי מניות והנהלה החברה. כל שלושת מעגלים אלה חייבים להיות משולבים בתכנון מכירת החברה על מנת לייצר הסכמות ולהימנע מהפתעות לא נעימות בשלבים מתקדמים יותר של התהליך. הרגישות הגדולה ביותר קיימת מול בעלי מניות מהמשפחה שאינם מעורבים בניהול השוטף של החברה ומול בני משפחה העובדים בחברה אך אינם בעלי מניות. יועץ M&A בעל מיומנות במכירה של חברות משפחתיות ידע להוביל את המהלך תוך כדי הימנעות מיצירת קרע במשפחה, שזהו הסיכון הגדול ביותר.

כבעלים של חברה משפחתית, הובלה נכונה של התהליך תאפשר לך לייצר את הסיכוי הטוב ביותר למכירת החברה בשווי מקסימלי, דבר שממנו ייהנו כמובן כל בני המשפחה.

BCMS ביצעה ב- 30 השנים האחרונות מעל 1,300 עסקאות של מכירת חברה או צירוף שותף אסטרטגי לחברה, מעל 600 מהן בעשור האחרון. חלק גדול מלקוחותינו בעסקאות אלה היו חברות משפחתיות. לחץ כאן במידה ואתה מעוניין לשוחח עם אחד מהיועצים הבכירים שלנו על היתכנות המכירה של החברה שלך.

דורון אפרתי

מנכ"ל BCMS ישראל      

DoronEditor's picture
Posted Apr 2019
Share
All BCMS Insights