Jaký je tento process

Ověřený postup který BCMS zdokonalil během posledních dvaceti pěti a vice let vyhledáním kupců pro klienty.

Začínáme u Vás

We Begin Only With You

Každá firma je specifická a jiná než ostatní, z toho důvodu je postup vytvořený nam míru klienta.

BCMS vždy pracuje a zastupuje prodávající stranu, nikoliv kupující, proto nikdy nenastane konflikt zájmů.

Vstoupíte do světových trhů

Globe Icon

Váš konečný kupec se může nacházet v jiné zemi, než ve Vaší. Máme personál v počtu 260 zaměstnanců ve 26 zemích, se schopností hovořit 16 jazyky. BCMS každý rok komunikuje s vice než 74 000 zájemci o koupi firmy.

Packaging
Nastavení Vaší firmy pro potenciální kupce

Příprava a vyhledávání

Nalézt správného kupce potřebuje čas, zdroje a nutnou expertizu

Nasazený tým pro Vaši zakázku – vytvoření seznam firem pro konktakování  - finanční stránka  - konzultace – školení profesionálů.

Potřebujeme  čas, abychom správně  porozuměli Vaší firmě. Coby klient BCMS, budete mít prospěch z práce nasazeného týmu sestaveného z osmi specializovaných prof

Nasazený tým pro Vaši zakázku – vytvoření seznam firem pro konktakování  - finanční stránka  - konzultace – školení profesionálů.

Potřebujeme  čas, abychom správně  porozuměli Vaší firmě. Coby klient BCMS, budete mít prospěch z práce nasazeného týmu sestaveného z osmi specializovaných profesionálů, z nichž každý má jasně definovanou roli, každý vnáší tempo do procesu prodeje Vaší firmy.

Vypracujeme realistický business plan s orinetací na  budoucnost. Vytvoříme profesionální dokumentaci zdůrazňující výhody, které nový majitel firmy dostane. Klienta zaučíme a zaškolíme, jak je  nutno jednat během setkání k poteniálními  kupci. Náš profesionální vyjednávací tým používá poslední světové postupy a metody spolu s naší vlastní unikátní databází ve firmě. Ta je aktualizovaná každou  hodinu, čímž nabízí škálu možných zájemců širokou za hranice těch, kteří se okamžitě jeví jako možní kandidáti.

Tým a zdroje, které pro klienta nasazujeme jsou naprosto unikátní co do velikosti.   

Target
Přímé diskretní kontakty se stovkami rozhodujících osob.

Oslovení trhu

Spojení se světem možných zájemců

Kontaktování roozhodujících osob – diskretnost – porozumění zpětným vazbách  z trhu  -  zabezpečení zájmů klienta

Jakmile máme s klientem odsouhlasený seznam firem k oslovení , kterých  můžou být stovky, náš pověřený  tým provede anonymní kontaktáž možných zájemců. 

Nikdy neoslovuje

Kontaktování roozhodujících osob – diskretnost – porozumění zpětným vazbách  z trhu  -  zabezpečení zájmů klienta

Jakmile máme s klientem odsouhlasený seznam firem k oslovení , kterých  můžou být stovky, náš pověřený  tým provede anonymní kontaktáž možných zájemců. 

Nikdy neoslovujeme možné zájemce aniž bychom Vás informovali.  Diskrétnost  má nejvyšší prioritu, a vše, co co děláme Vaším jménem nebo pro Vás, je Vám předem předloženo ke schválení,  což  dává naprostou důvěru,  že vše je prováděno absolutně bez rizik zveřejnění.

Klient má zcela důvěru v bezpečnost těchto postupů. Vám přiřazený tým se skládá z expertů kteří jsou schopni hovořit s rozhodujícími osobami ve světě –  tito získají identitu Vaší firmy pouze po podpisu závazné smlovy o důvěrnosti (NDA)    

Naslouchání trhu je klíčové. Získáme, posoudíme a  analyzujeme reakce možných zájemců z trhu, a podle situace na ně reagujeme. Zjišťujeme, jaké motivy vedou u potenciálního kupce k jeho zájmu o Vaši firmu, a na ně pak reagujeme citlivě  a tvořivě. V této etapě sledujeme všechny náznaky zájmu a snažíme se přimět zájemce k prvnímu setkání.

Deal making
Vytvoření konkurenčního prostředí

Vlastní prodej

Maximalizace vytěžení hodnoty Vaší firmy

Prodává se budoucnost  -  první setkání – první nabídky -  protinávrhy k  nabídkám – due diligence – konkurenčn prostředí -  dokončení transakce

Náš cíl se přivést k jednacímu stolu  vice  možných zájemců, čímž vytvoříme konkurenční prostředí kolem Vaší firmy v tom, že toto zmíníme.

Prodává se budoucnost  -  první setkání – první nabídky -  protinávrhy k  nabídkám – due diligence – konkurenčn prostředí -  dokončení transakce

Náš cíl se přivést k jednacímu stolu  vice  možných zájemců, čímž vytvoříme konkurenční prostředí kolem Vaší firmy v tom, že toto zmíníme.

První osobní setkáni je pouze o vzájemném synergetickém efektu a o možnostech, které Vaše firma zájemci může přinést. Od této etapy se snažíme vytvořit časový horizont, ve kterém bychom měli obdržet nabídky a kdy má proběhnout další jednání – spád dalších kroků je klíčový v každé transakci. 

Tímto  dostaneme prodejce a kupující do “režimu transakce “ , čímž se  dostanou do polohy Vašeho předpokládaného kupujícího. My následně sledujeme jeho zájem a aktivně  se snažíme o obdržení nabídek, ke kterým vždy předkládáme protinávrhy, bez ohledu na to, jaká cena je nabídnutá cena.   Jsme si vědomi,  že jak prodávající tak kupující mají v hlavě nejrůznější čísla co  se týče cen, proto naše práce je vytvořit nutnost rychlé transakce, přičemž Vám přiřazený tým resp. jeho vedoucí musí vtvořit most  mezi zkušenostmi prodejce a kupce.

Jakmile je nabídka oboustranně odsouhlasena, nastane intenzivní proces tzv. Due Diligence. BCMS je v pozici koordinátora pro všechny zúčastněné – kupující, prodávající a právní zástupci – a my jsme nápomocni jak prodávajícímu tak kupujícímu pokročit do etapy principielní dohody, čímž   celá činnost směřuje  k ukončení prodeje.