Často kladeneé otázky

Následují některé klíčové dotazy, které vznesli majitelé firem – doufáme, že odpovědi budou pro Vás užitečné. Máte-li nějakou konktetní otázku, neváhejte ná kontaktovat přímo.

Zájemce o moji firmu mě již kontaktoval – jek se mám zachovat?

První, co potřebujete je konzultace se specialistou, poněvadž celý  prodej firmy je složitý a časově náročný. Asistence profesionála je nezbytná, a to i  v případě, že zamýšlíte prodej tomuto zájemci a máte pocit, že toto je optimální umístění Vaší firmy.

Další, co je nutno mít na paměti, je fakt, že Váš potenciální zájemce má silný motiv převzít Vaši firmu – což může znamenat, že může být i vice  zájemců. Co ztrácíte tím, že nemáte kontakt  na jiné organizace ?  A docílíte nejlepší  cenu a nejlepší výsledek prodeje pro Vaši firmu a její zaměstnance pokud jednáte pouze s jednou stranou?

Použitím služeb BCMS, které jsou nastavené na konkretní případ a situaci, můžete začít jednat se zájemcem, ale i současně  zjišťovat další možnosti. Může být pro Vás překvapením, že v mnoha případech, kdy mnoho majitelů firem, které vejdou do kontaktu s námi poté, co je kontaktuje první zájemce, nakonec svoji firmu prodají jinému – novému zájemci.

Jak oceňujete Vaši firmu ?

Existuje mnoho různých metod oceňování firem. Tradiční ocenění metodou “od stolu” znamená použití matematických vzorců.  V podstatě tato metoda bere v potaz  roční provozní zisk a ten násobí koeficientem, zpravidla ve výši 3 až  7. Jeho volba  závisí na minulýchobchodních a  finančních výsledcích . Většinou je vypočten na základě několika proměnných veličin jako je typ odvětví , minulé výsledky v tomto odvětví a určujících veličin, jako je návratnost investic v tomto odvětví za určitý časový úsek.

Tato čísla jsou v podsatě násobky  - při násobku 5, firma, která vytvoří zisk GBP 1 mln, bude touto metodou “od stolu” oceněna na GBP 5 mln.

My tuto metodu zcela odmítáme, a sice z těchto důvodů.

BCMS již má na svém kontě vice než 500 prodaných firem za posledních deset let, a již víme,  že vypočtená hodnota firmy na základě násobků je ve své podstatě zkreslující,  nereflektuje hodnotu firmy ve skutečném životě.  Akvizice společnosti je v podstatě o strategických důvodech a v  mnoha případech konečná zaplacená cena značne převyšuje všechny metody klasického ohodnocení. Mimo to, hodnota firmy je v ve své budoucnosti, nikoliv v minulých výkonech.

A pokud by hodnoty každé firmy byly stejné, jak pak vysvětlit obrovský rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkou, který je typicky 2,5 x ?

BCMS nikdy nepřijme klientsou firmu, která má už  při vstupu na trh firem očekávanou cenu, důvodem je že toto vede  k dohadování, argumentacím  a honbu za cenou. Pouze zájemce, který má  strategický motiv a smysl pro budoucí potenciál firmy, je schopen rozhodnout, jaká hodnota Vaší firmy  je správná, a je úkolem BCMS docílit pochopení  správného rozsahu a skutečné hodnoty všech firem, které BCMS zpracovává.

 

Is my business actually worth buying? Stojí moje firma skutečně za nákup?

Každý týden  hovoříme s mnoha majiteli firem, a překvapivě, mnoho z nich si neuvědomuje, jaká skutečná hodnota je v jeho firmě. V některých případech jsou majitelé příliš soustředení na jejich podnikání  na to, aby si uvědomili, jaká je skutečná atraktivnost jejich firmy. Jiní se snaží firmu utlumit, poněvadž v tomto momentě nemají jiný plan rozvoje  v očekávání prodeje, a uvažují, že toto je jediná možnost.

Vaše podnikání nezačíná ani nekončí vaší osobou,  ale hodnota spočívá ve Vašich trzích, Vaší obchodní značc,  pozicí na trhu, obchodními vztahy, reputací, portfoliem produktů apod. Všechno zde uvedeno má vliv na hodnotu Vaší firmy por potenciálního investora.

 

Ještě nejsem připraven podnikání opustit – proč by měl začít toto plánovat už nyní?

Příprava je klíčový factor pro jakoukoliv obchodní transakci. Čím lépe je podnikatel připraven pro prodej firmy -  z hlediska administrativního  jako finačních výkazů, dokumentace, akreditace, obchodních smluv – tím hladší potom vlastní transakce je.

Máme klienty, kteří prodali své firmy úspěšně za pět i vice let od data prvního kontaktu s BCMS.

Mnozí se s námi stýkají a na základě našeho doporučení, se rozhodnou vytvořit akční plan za účelem zvýšení prodejnosti firmy. Můžeme předložit analýzy a případové studie z praxe, od firem podobných Vaší, které byly prodány, takže tímto snad máte jasnější představu o pozici Vaší firmy z hlediska její prodejnosti.

Pokuste se poodstoupit od Vaší situace a objektivně se zamyslet, event. analyzovat důvody, které by mohl nabyvatel Vaší firmy mít, aby ji koupil. Je to Váš trh?  Vaši zaměstnanci, jiný důvod ? Specializace, unikátní schopnosti ? Jakmile začnete studovat Vaše silné a slabé stránky z hlediska aktuálního pohledu na Vaše podnikání, pak budete mít možnost udělat pozitivní změny a maximalizovat hodnotu Vaší firmy, jakmile přijde čas.

Co bude s mými zaměstnanci ?

Klíčová okolnost pro mnoho podnikatelů se zajištění nejen nejlepší budoucnosti pro firmu, ale rovněž pro zaměstnance. Hlavní  podílníci mohou vnímat zaměstnance jako přátele, nejen jako kolegy. Pokud se jedná o rodinnou firmu, pak jsou tyto vztahy ještě těsnější

BCMS tomuto velmi dobře rozumí a hledá cesty, jak s Vámi pracovat pro nalezení nejlepší možnosti pro Vaši firmu.  Nikdy Vás  nenutíme k přijetí nebo odmítnutí jakékoliv nabídky. Radíme na komunikační strategii v tom, jak nejlépe vysvětlit prodej Vašemu personálu, ve správný čas. 

Otevřenaá a čestná komunikace je základ, a  správný prodej firmy může podnikání omladit, a poskytnout nové vzrušující možnosti pro Váš tým.

Většinou není zájem nového majitele koupit Vaši firmu a okamžitě propouštěd zkušené zaměstnance  -  to jsou ti, kteří umožnili firmě být úspěšnou.

Kdo je nejpravděpodobnější nový majitel mé firmy ?

Toto damozřejmě závisí na  oblast Vaší činnosti, a sektoru Vašeho trhu.

Nejzřejmější typ organizace k osolovení by byl hlavní konkurent v  dané oblasti, nebo větší firma, která nabízí obdobné služby. Nicméně, my vždy zjišťujeme, že nejlepší kupující jsou firmy svým programem  doplňující Váš. A to na domácích trzích, tak na mezinárodních – přibližně 25 % klientů BCMS prodají svoji firmu do zahraničí. Pravděpodobný investor může mít program mírně odlišný, stejně tak jeho činnost  nebo  může být v jiné etapě dodávkového řetězce. 

Každý sektor je jiný, ale hlavní důvody pro akvizici je zpravidla  strategická expanze, přístup k zákazníkům a získání nových obchodních dovedností. 

Jak dlouho bude trvat než moji firmu prodáte ?

Prodej firmy je namáhavá práce.Dnešní nabyvatelé nových firem a investoři se snaží vyhýbat se rizikům, a trvají na důkladném provedení Due Diligence a ověřování, že obdrží hodnotu za svoji investici, což je zcela pochopitelné.

Existuje mnoho proměnných veličin které jsou mimo Vaši konntrolu, které mohou potenciální transakci pozdržet, od zjištění, o jakou akvizici jde až po změny na trhu. Nicméně je důležité, že firma, která je nabízena k prodeji má svoji dohledatelnou historii, a aktuální administrativní záznamy,  čímž se lze se vyhnout zbytečným  prodlevám.

Z toho důvodu doporučujeme, abyste si se ponechali čas alespoň 12 měsíců na celý process prodeje, od momentu, kdy zaměstnáte specializovaného poradce až do momentu předání kontraktu a dokončení transakce. Jakkoliv BCMS již uzavřela transakce během měsíců, není to norma. Uvádíme tři měsíce jako nutnost pro přípravu ještě dříve než vůbec začneme kontaktovat potenciální kupce.

Pro další informace o procesu prodeje firmy společností BCMS si stáhněte document “The Three Phases Of Deal- Making”

(tři etapy celého obchodu).